Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete

MANTE céljai - felhívás

Tisztelt Magyar Nevelők és Tanárok!

Megalakult a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete (MANTE), amelyhez csatlakozni kívánó tagokat várunk.
Egyesületünk azért jött létre, hogy elősegítsük a magyar pedagógia és iskola értékes hagyományainak megőrzését, előmozdítsuk a magyar oktatás-nevelés megújulását, erősítsük a pedagógusi szakmaiságot.

Meggyőződésünk, hogy a felnövekvő nemzedékeknek nemcsak használható tudást és készségeket kell átadnunk, de azokat az alapértékeket is közvetítenünk kell, amelyek a magyarság kultúrájának és az európai civilizációnak alapjait alkotják.

Egyesületünk célja:

  • a nevelés szerepének növelése az oktató-nevelő intézményekben
  • mindazon értékek továbbadása, készségek és attitűdök kifejlesztése amelyek egy polgári társadalom kialakításához, a magyar demokrácia kifejlődéséhez elengedhetetlenek
  • a szakmai tudás, a pedagógusi szakmaiság erősítése
  • a sokoldalú, kritikus, ugyanakkor konstruktív gondolkodás és az önművelés kultúrájának terjesztése a pedagógustársadalomban
  • mindazon értékek védelme, amelyek hagyományosan vagy az utóbbi években felhalmozódtak a magyar nevelés területén, és amelyek alapját képezik egy, a mai kihívásoknak megfelelni képes oktató-nevelő munkának
  • a magyar pedagógusok kapcsolatteremtésének elősegítése a nemzetközi szervezetekkel
  • a pedagógusok rendszeres és sokoldalú informálása az oktatást-nevelést érintő kérdésekről.

Mindezek érdekében egyesületünk rendszeres hírlevelet ad ki, honlapot működtet, szakmai konferenciákat, előadásokat, vitákat szervez, kapcsolatot tart külföldi szakmai szervezetekkel.

Egyesületünknek tagja lehet minden magyar 18 évet betöltött személy, akinek a végzettsége vagy munkaköre a pedagógiai és nevelői pályához kapcsolódik, aki elfogadja alapszabályunkat és vállalja az éves tagdíj befizetését.

Budapest, 2002. szeptember 27.

A MANTE Elnöksége