Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete
"A lámpás én vagyok. Világítok a sötétségben. Utat mutatok. Nálam nélkül vak a látó is. Hát még ha a kormány nem sajnálná tőlem az olajat!" (Gárdonyi Géza)

Az iskolavezetés jelenlegi kérdései

Szebedy Tas a "Mester és tanítvány" pedagógiai folyóirat legutóbbi 2010. júniusi számában megjelent írása az iskolavezetés helyzetéről. (Csatolmány)

JÖVŐNK A TÉT

JÖVŐNK A TÉT

A Polgárok Háza szeretettel meghívja Önt és kedves Családját, ismerőseit

A Kairosz Kiadó „Magyarnak lenni” interjúkötet-sorozata legújabb
könyvének bemutatójára.

Hoffmann Rózsa egyetemi docenssel, a KDNP oktatáspolitikusával a szerző, Csűrös Csilla újságíró beszélget.

"Kiküzdött hite erősítette azon a pályán, melynek minden grádicsát végigjárva pontosan tudja immáron, hol és hogyan kell megsegíteni a hajdan szebb napokat látott, mára viszont ezer sebből vérző magyar oktatásügyet."

Időpont: 2010. május 7. (péntek) 18.00
Helyszín: Polgárok Háza, Díszterem

Örömhír:Porogi András, szóvivőnk "Budapestért" díjat kapott

Örömmel adunk hírt, hogy egyesületünk elnöke, Dr. Szebedy Tas Budapest alapításának 138. évfordulóján "PRO URBE" díjat, Porogi András szóvivőnk pedig "Budapestért" díjat kapott Tarlós István főpolgármester úrtól. Gratulálunk.

Bölcsek Tanácsa Alapítvány - Konferencia az oktatás megújításáról

MEGHÍVÓ

Hogyan lehet a felívelést segítő igazi szárny az oktatás?
(Konferencia az oktatás megújításáról a „Szárny és Teher” ajánlásai kapcsán)

Időpont: 2010. május 20 csütörtök, 9.00-12.00
Helyszín: MTA Díszterme

A konferencia programja

1. Pálinkás József, az MTA elnöke köszöntője
2. Sólyom László köztársasági elnök megnyitó beszéde
3. A „Szárny és Teher” legfontosabb oktatással kapcsolatos ajánlásai (Csermely Péter)
4. Réthelyi Miklós professzor emeritus beszéde
5. Hoffmann Rózsa országgyűlési képviselő, a FIDESz-KNDP oktatáspolitikusa beszéde
6. Péceli Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem rektora értékelése a felsőoktatásról
7. Csapó Benő értékelése a közoktatásról
8. Hozzászólások (kb. 15 hozzászólás 3 percben maximált időtartamban)
9. Reflexiók, zárszó (Csermely Péter)

A konferencia szervezésével kapcsolatos tudnivalók:
A konferencián csak az oktataskonferencia@gmail.com email címen történő előzetes (nevet és munkahelyet is tartalmazó) regisztrációval, a regisztrációra email-en kapott elektronikus belépőjegy kinyomtatásával, és a belépőjegynek a belépésnél történő felmutatásával lehetséges a részvétel.

Tiltakozás a közoktatási alapnormatíva csökkentése ellen

A 2009-2010. év költségvetési tervezésénél egyelőre úgy tűnik, hogy a Kormány nyomására a közoktatás finanszírozásának alappillére, a közoktatási alapnormatíva sorsa elbizonytalanodik. Előre láthatóan több területen is normatíva csökkenés várható, egy jelentősen alulfinanszírozott rendszerben. A Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete számos szakmai szervezettel egyetértve tiltakozik az alapnormatíva csökkentése ellen.

MANTE céljai - felhívás

Tisztelt Magyar Nevelők és Tanárok!

Megalakult a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete (MANTE), amelyhez csatlakozni kívánó tagokat várunk.
Egyesületünk azért jött létre, hogy elősegítsük a magyar pedagógia és iskola értékes hagyományainak megőrzését, előmozdítsuk a magyar oktatás-nevelés megújulását, erősítsük a pedagógusi szakmaiságot.

Meggyőződésünk, hogy a felnövekvő nemzedékeknek nemcsak használható tudást és készségeket kell átadnunk, de azokat az alapértékeket is közvetítenünk kell, amelyek a magyarság kultúrájának és az európai civilizációnak alapjait alkotják.

Egyesületünk célja:

  • a nevelés szerepének növelése az oktató-nevelő intézményekben
  • mindazon értékek továbbadása, készségek és attitűdök kifejlesztése amelyek egy polgári társadalom kialakításához, a magyar demokrácia kifejlődéséhez elengedhetetlenek
  • a szakmai tudás, a pedagógusi szakmaiság erősítése
  • a sokoldalú, kritikus, ugyanakkor konstruktív gondolkodás és az önművelés kultúrájának terjesztése a pedagógustársadalomban
  • mindazon értékek védelme, amelyek hagyományosan vagy az utóbbi években felhalmozódtak a magyar nevelés területén, és amelyek alapját képezik egy, a mai kihívásoknak megfelelni képes oktató-nevelő munkának
  • a magyar pedagógusok kapcsolatteremtésének elősegítése a nemzetközi szervezetekkel
  • a pedagógusok rendszeres és sokoldalú informálása az oktatást-nevelést érintő kérdésekről.

Mindezek érdekében egyesületünk rendszeres hírlevelet ad ki, honlapot működtet, szakmai konferenciákat, előadásokat, vitákat szervez, kapcsolatot tart külföldi szakmai szervezetekkel.

Egyesületünknek tagja lehet minden magyar 18 évet betöltött személy, akinek a végzettsége vagy munkaköre a pedagógiai és nevelői pályához kapcsolódik, aki elfogadja alapszabályunkat és vállalja az éves tagdíj befizetését.

Budapest, 2002. szeptember 27.

A MANTE Elnöksége

Tartalom átvétel